Almindelige forretningsbetingelser

 1) Generelt

 1. Nærværende Almindelige forretningsbetingelser i deres til enhver tid gyldige version gælder for alle forretningsforhold mellem Guitarparts.dk og kunden. Kunder kan være både virksomheder og forbrugere. Forbruger er enhver naturlig person, som indgår et retsforhold med et formål, som i overvejende grad hverken kan tilregnes personens erhvervsmæssige eller Guitarparts.dk selvstændige erhvervsaktivitet. Virksomhed er en naturlig eller juridisk person eller et personselskab med egen rets evne, som ved indgåelse af en retshandling handler som udøver af sin erhvervsmæssige eller selvstændige virksomhed jf. Dansk lovgivning.
 2. Fremstillingen af produkterne i online-shoppen er ikke Guitarparts.dk juridisk bindende tilbud, men kun et uforpligtende online-katalog over varesortimentet. Ved at klikke på knappen ”Send afsted” afgiver kunden en bindende bestilling på de varer, der ligger i indkøbskurven. Modtagelsen af bestillingen bekræftes umiddelbart efter afsendelsen af bestillingen. Købsaftalen kommer først i stand, når vi har afsendt en Guitarparts.dk separat ordrebekræftelse. Aftaleteksten gemmes, og bestillingsdataene og de Almindelige forretningsbetingelser sendes til kunden via e-mail. Kunden kan se alle sine tidligere bestillinger i login-området.
 3. Guitarparts.dk forbeholder sig ret til ikke at levere den aftalte ydelse, hvis det efter aftalens indgåelse viser sig, at varen ikke kan skaffes, af Guitarparts.dk selv om der er indgået en tilsvarende dækningsforretning. I så tilfælde vil kunden blive underrettet omgående. Eventuelt allerede erlagte modydelser vil blive refunderet straks. Kunden har ikke krav på yderligere godtgørelser fra Guitarparts.dk.
 4. Aftalesproget er Dansk.
 5. Ved en bestilling i online-shoppen foretager kunden følgende tekniske skridt:

          Klik på knappen ”gå til kassen” i den oplyste indkøbskurv

          Videreledning til den generelle bestillingsoversigtsside, hvor de enkelte trin i købet gennemgås i det følgende.

 • Trin 1 Valg af ”Regnings- og leverings adresse” (i det tilfælde, at kunden ikke har en kundekonto og er logget på; ellers er regnings- og leverings adresse gemt i systemet);
 • Indtastning af ”Regnings adresse”;
 • Hvis regningsadressen og leveringsadressen ikke er den samme, kan der vælges en anden adresse ved at klikke på checkboksen ”Leverings adresse, der er forskellig”
 • Trin 2 I næste afsnit vises en oversigt over ”Alle dine bestillinger”; det er muligt at ændre indholdet i indkøbskurven
 • Trin 3 Valg af ”Betalingsmåde” (ved at klikke på den ønskede betalingsmåde)
 • Trin 4 Muligheden ”Flere optioner” vælges ved at klikke på den (anden leverings adresse, forsendelsestidspunkt, indløsning af tilgodebevis fra Guitarparts.dk, kommentar/bemærkning til bestillingen)

          Bestillingen afsluttes ved at klikke på ”Send afsted”-knappen

 • Kunden hos Guitarparts.dk kommer til de forskellige ovennævnte bestillingstrin via de almindelige funktioner i sin internetbrowser.

 2) Levering

 1. Hvis kunden er en virksomhed i henhold til den Danske lovgivning, sker levering principielt på kundens ansvar. Dette gælder også for delleverancer. Er kunden forbruger i henhold til Dansk lovgivning, overgår ansvaret for hændelig undergang og hændelig forringelse af det solgte produkt også ved postordrekøb først til kunden ved udlevering af produktet. Udleveringen er uforandret ved kundens forsinkede overtagelse. Levering sker til den af kunden anførte leverings adresse
 2. Alle priser er kontantpriser inkl. moms plus eventuelle omkostninger til emballering og transport
 3. Levering inden for Danmark koster pr. bestilling Kr. 85,00
 4. Såfremt kunden er erhvervsdrivende i henhold til Dansk lovgivning, skal kunden eller dennes stedfortræder straks efter modtagelsen undersøge varen for transportskader. Kan der konstateres transport- og emballeringsskader, skal kunden, som er erhvervsdrivende i henhold til gældende lovgivning, ved modtagelsen lade transportfirmaet bekræfte disse skriftligt og advisere dem. Kunder, som er forbrugere, bedes juridisk uforbindende ligeledes melde åbenbart synlige transportskader til os.

 

3) Lovbestemt fortrydelsesret

 1. Fortrydelsesret

Kunden kan som forbruger i henhold til Dansk lovgivning, inden fjorten dage fortryde denne aftale uden begrundelse. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor kunden eller en af ham nævnt tredjemand, som ikke er en transportvirksomhed, har overtaget den sidste vare.
Hvis fortrydelsesretten skal udøves, skal kunden informere os Guitarparts.dk ved på online-shoppen at gå til øverste fane ”kontakt os”, og i formularen indikere problematikken vedrørende ordre, samt definere ordre nr. med en entydig erklæring om sin beslutning om at annullere denne aftale. Hertil kan vedhæftede standard-fortrydelsesformular anvendes, men dette er ikke noget krav.
Til overholdelse af fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at kunden sender meddelelsen om udøvelsen af fortrydelsesretten inden udløb af fortrydelsesfristen.

 1. Følger af fortrydelsen

Hvis kunden fortryder denne aftale, vil Guitarparts.dk tilbagebetale beløbet for de varer dette måtte vedrøre med undtagelse af porto og forsendelses omkostninger for standardlevering, uden begrundet ophold og senest inden fjorten dage fra den dag, hvor Guitarparts.dk meddelelsen om annulleringen af denne aftale er modtaget af os. Vi bruger til denne tilbagebetaling samme betalingsmiddel, som kunden har anvendt ved den oprindelige transaktion, med mindre der udtrykkeligt er aftalt andet; vi vil under ingen omstændigheder beregne vederlag for denne tilbagebetaling fra kunden. Vi kan afvise tilbagebetalingen, Guitarparts.dk indtil vi har fået varerne retur, eller til det er dokumenteret fra kundens side, at varerne er returneret, alt efter hvilket tidspunkt der ligger først.
Kunden skal straks og i hvert tilfælde senest inden fjorten dage fra den dag, han har informeret os om annulleringen af denne aftale, Guitarparts returneret eller overdraget varerne til os. Fristen er overholdt, hvis Guitarparts.dk inden udløbet af fristen på fjorten dage har modtaget varerne. Kunden bærer alle omkostningerne for returnering af varerne.

Varerne skal ved returnering være i original uåbnet emballage, den modtagne pakke som er returneret af kunde må ikke være beskadiget i en karakter så vareren kan være beskadiger, i et sådan tilfælde vil pakken ikke blive modtaget. Hvis Guitarparts.dk alligevel modtager pakken og beskaffenheden af det kunden fik fremsendt, efter returnering vil kunden skulle betale for en eventuel værdiforringelse af varerne, såfremt denne værdiforringelse skyldes omgang med varerne, som rækker ud over en kontrol af beskaffenheden, egenskaberne og funktion af varerne.

       

          Udelukkelse af fortrydelsesretten

          Der er ingen fortrydelsesret ved følgende:

 • levering af varer, som ikke er præfabrikerede, og til hvis fremstilling et individuelt valg eller en individuel bestemmelse fra forbrugerens side har været bestemmende, eller som entydigt er udfærdiget efter forbrugerens personlige behov.
 • levering af varer i en forseglet pakning, hvis forseglingen er blevet brudt efter leveringen,

 

  4) Ejendomsforbehold

 1. Varen forbliver Guitarparts.dk ejendom, indtil kunden har indfriet alle fordringer inklusiv alle eksisterende påkrav, såfremt kunden er erhvervsdrivende i henhold til Dansk lovgivning. Ved aftaler med forbrugere forbeholder Guitarparts.dk sig ejendomsretten, indtil købsprisen er betalt fuldt ud.
 2. Kunden er ikke berettiget til at videresælge varen til andre, før den er betalt fuldt ud, eller til at foretage andre handlinger, der udgør en fare for Guitarparts.dk ejendom. Kunden overdrager allerede nu sine fremtidige krav over for køber for den sum, der mellem Guitarparts.dk og kunden har Guitarparts.dk været aftalt som kundens købspris inklusiv renter og andre påkrav, til Guitarparts.dk.

   5) Reklamationsret 

          Reklamationsret 2år i henhold til købeloven